Tinn kommune Barnehager

Enhet barnehage - Øverland - styrer - fast - 100 %

Styrer

 

Arbeidsoppgaver:

 • Lede barnehagen på en ansvarlig pedagogisk og administrativ måte
 • Sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven, rammeplanen og barnehagenes pedagogiske plan
 • Styrer leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.
 • Styrer samarbeider tett med enhetsleder og er delegert deler av personal, og økonomioppfølgingen
 • Lede og delta i utviklingsarbeid i tråd med kommunens hovedsatsingsområder.
 • Ha et overordnet ansvar for at samarbeidet med foresatte ivaretas på en god måte

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som barnehagelærer, gjerne med videreutdanning / erfaring fra barnehageledelse, veiledning og spesialpedagogikk.
 • Det må leveres Politiattest og tuberkulinattest av nyere dato før tiltreden.
 • Krav til norskferdigheter jmf § 18 a i lov om barnehage

Personlige egenskaper:

 • Framstå som en rolig, tydelig og modig leder i en hektisk hverdag
 • Jobbe strukturert, systematisk og være opptatt av endringsledelse
 • Har evne til å motivere for tilpasning til endrede behov og rammevilkår
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonevner, slik at samarbeidet med eier, myndighet, styrerkollegaer og de ansatte i barnehagen fungerer godt.
 • Lede i tråd med ledelssverdiene i kommunen; Trygghet, raushet, humor, initiativ og anerkjennelse.

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.

Del på:

Fylke:

 • Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

07.12.2019

Tiltredelse:

01.02.2020

Arbeidssted:

Øverland barnehage

Adresse:

Sam Eydesgt. 57 3660 Rjukan