Tinn kommune PLO-hjemmetjenester

Pleie og omsorg - Hjemmetjenesten

Sykepleier

 

Vi søker etter sykepleier i vikariat i hjemmetjenesten på Rjukan! 100% vikariat i 1 år som sykepleier i turnus fra 01.12.2022.

Vi kan tilby et positivt og godt arbeidsmiljø med høy fagligkompetanse og et spekter av arbeidsoppgaver. Vi kan gi deg mulighet i egenutvikling i forhold til å ta selvstendige beslutninger, arbeide løsningsorientert og servicerettet, og jobbe i team på tvers av yrkesgrupper for å yte gode tjenester til våre brukere.

 

Vi kan pr i dag blant annet gi mulighet for fordypning på disse områdene:

Velferdsteknologi

Demens

Kreft /alvorlig syke

Sårbehandling

Ernæring

Diabetes

Rus

Psykiatri

Akutt sykdom

Med en brukergruppe fra 20- åra til fylte 100 har vi mange spennende utfordringer i hverdagen.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve sykepleie til hjemmeboende i tråd med gjeldende lovverk og krav til faglig kvalitet.
 • Bidra til en helhehetlig tjeneste med utgangspunkt i pasientenes mål og ressurser, slik at de kan bo lengst mulig, og best mulig hjemme.
 • Observere pasientenes tilstand, og iverksette nødvendige sykepleietiltak.
 • Være primærkontakt for en gruppe brukere
 • Tverrfaglig samarbeid med bruker, pårørende, lege, sykehus og andre instanser.
 • Ansvar for at brukerne får nødvendig medisinsk behandling, og medikamenthåndtering etter gjeldende retningslinjer og prosedyrer.
 • Sikre dokumentasjon etter gjeldene lovverk i journalsystemet Profil / Mobil Omsorg.
 • Omsorg ved livets slutt.
 • Bidra til godt arbeidsfelleskap.

Kvalifikasjoner:

 • Offentlig godkjent sykepleier.
 • God beherskelse av norsk, skriftlig og muntlig
 • Det må fremlegges gyldig politiattest
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du vil være med oss i utviklingen "oppover og fremover", og jobbe målrettet mot dette.
 • Du liker å jobbe med og motivere pasienter med store endringer i livet, med fokus på egenmestring.
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonevner.
 • Du evner å jobbe både selvstendig, og i tverrfaglige team
 • Du mestrer å gjøre gode faglige prioriteringer og vurderinger gjennom arbeidsdagen.
 • Du er kreativ og løsningsorientert.
 • Du evner å håndtere en uforutsigbar hverdag.
 • Personlig egnethet vil vektlegges i intervjuet.

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.

Del på:

Jobbtype:

Vikariat

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

31.10.2022

Arbeidssted:

Rjukan

Kontaktpersoner:

Diana Snersrud

mob: 93601618

Tove Opsalhagen Hansen

mob: +47 95197734

Adresse:

Sandviken plass 1 3660 Rjukan

Kontorplassering: