Tinn kommune PLO-institusjon

Rjukan sykehjem - kvalitetssykepleier - dagtid fast

Autorisert sykepleier - kvalitetssykepleier

 Vi søker etter en faglig dyktig sykepleier som er fleksibel og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre brukere. Det vil si at oppgaven blir å jobbe med kvalitet og kvalitetsutvikling.  Dette er en dagtidsstilling - 37,5 t/uke.

Næremere opplysninger om stillingen ved henvendelse til avd.leder Marika Finneman.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra med direkte sykepleie og påse at sykepleiefaglige oppgaver utføres i tråd med med gjeldende krav til kvalitet.
 • Ha en koordinerende rolle mellom de ulike yrkesgruppene som er involvert i beboernes behandling og med pårørende.
 • Bidra til at dokumentasjon og rapportering er i henhold til gjeldende retningslinjer og prosedyrer.
 • Opplæring av nyansatte, lærlinger, elever/studenter.
 • Internundervisning.
 • Sette seg inn gjeldende lovverk og jobbe for gode tjenester.
 • Bidra til brukermedvirkning.
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsoppgavene er i samarbeid med avd.leder som har det overordnede fagansvaret.
 • Arbeidsoppgavene er i endring/utvikling.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier.
 • Gode norskkunnskaper - både muntlig og skriftlig.
 • Gode datakunnskaper.

Personlige egenskaper:

 • Faglig engasjert - holde seg oppdatert, interesse for fagutvikling.
 • Evne til å bidra konstruktivt i faglige diskusjoner - skape gode relasjoner med kollegaer og medarbeidere.
 • Stabilitet.
 • Være positiv, reflektert og løsningsorientert, ser muligheter og er åpen for endringer.
 • Fleksibel og kreativ.
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team, ta ansvar og jobbe strukturert.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Evner å omgås beboere/pårørende med store endringer i livet.
 • Ha evnen til  å lytte, ta raske beslutninger og beholde roen.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonevner

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter avtale.


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

25.07.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Rjukan sykehjem

Adresse:

Sandviken plass 1 3660 Rjukan

Kontorplassering: