Tinn kommune PLO-institusjon

Tinn Helsetun - sykepleier 95 % fast

Sykepleier

 Vi har en ledig 95% fast stillling ved Skjerma avd., Tinn Helsetun.  Dette er en avd. med 8 beboere. Det er turnusstilling med jobb hver 3. helg.

Ved spørsmål om stillingen kontakt Avd.leder Anne Jakobsen, tlf 417 00 451.

Vi søker etter deg som:

 - synes det er interessant å jobbe med eldre mennesker

- er faglig interessert og samarbeider godt tverfaglig

- har godt humør og bidrar til et godt arbeidsfelleskap

- har fokus på kvalitet - både gjennom fagkunnskap og digitale verktøy.

Arbeidsoppgaver:

 • Utøve stell/pleie og omsorg til beboerne
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde
 • Veilede og informere beboere, pårørende og medarbeidere/studenter
 • Skape et hjem for beboerne
 • Bidra til individuelt tilpassede aktiviteter for beboerne
 • Holde kontakt med pårørende.

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert sykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra arbeide med mennesker med demens sykdom, men ingen betingelse.
 • Beherske data som verktøy.

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel
 • Interesse for faget og egen læring
 • Sette beboernes ønsker og behov i fokus
 • Vise engasjement, redelighet og respekt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonevner

Vi tilbyr:

 • Gunstig pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring
 • Gode opplæring/utviklingsmuligheter
 • Meningsfylt arbeid
 • Et arbeidsmiljø preget av arbeidsglede, engasjement og organisasjonstilhørighet
 • Lønn etter tariffavtalens bestemmelser
 • OBS! Egen avlønning for sykepleiere minimum lønn tilsvarende 10 års ansiennitet og 20 000 i tillegg for for full stilling om du har mer enn 10 års ansiennitet


Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste med navn, alder, stilling/yrkestittel og bosted. Det kan gjøres unntak om offentliggjøring av en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om søker kan offentliggjøres selv om søker har bedt om unntak. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

For stillinger der det kreves politiattest jf. gjeldende lovverk må politiattest foreligge senest ved tiltredelse.

Del på:

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

02.01.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Tinn Helsetun

Adresse:

Sandviken plass 1 3660 Rjukan

Kontorplassering: